Menu główne
Start
O NAS
TURYSTYKA ZAGRANICZNA
- LAST MINUTE
- BILETY AUTOKAROWE
- BILETY LOTNICZE
- KATALOG OFERT
- PROMOCJE
- WIZY
TURYSTYKA KRAJOWA
WCZASY MIERZEJA
WCZASY GÓRY
WCZASY JEZIORA
OŚRODKI SPA
SANATORIA
AGROTURYSTYKA
OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WYCIECZKI SZKOLNE
BIWAKI
ZIELONE SZKOŁY
OBOZY ZIMOWE
KOLONIE I OBOZY
KOLONIE I OBOZY LETNIE
KURSY JĘZYKOWE
NOWOŚCI
IMPREZY NARCIARSKIE
INNE
IMPREZY INTEGRACYJNE
AKTYWNY WYPOCZYNEK

Advertisement

WIZY Drukuj

MAŁY RUCH GRANICZNY- ZEZWOLENIE (wydawane na 2 lata)Do uzyskania zezwolenia wymagane są poniższe dokumenty:


-Ważny paszport
-1kolorowe zdjęcie, na wprost i na jasnym tle, paszportowe, nie starsze niż 6 miesięcy
-ksero dowodu osobistego potwierdzone notarialnie
-zaświadczenie o zameldowaniu (jeżeli dowód jest wydany po 2011 roku)
-telefon komorkowy

Czas oczekiwania wynosi ok. 3 tygodnie


Cena 250 zł


140 zł- cena dla osób powyżej 65 roku życia


Uwaga:
czas przebywania na terenie Rosji wynosi 90 dni z każdych 180 w ciągu każdego półrocza.

WYKAZ JEDNOSTEK PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANOWIĄCYCH STREFĘ PRZYGRANICZNĄ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:
-powiat pucki
-miasto Gdynia
-miasto Sopot
-miasto Gdańsk
-powiat gdański
-powiat nowodworski
-powiat malborski

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
-
miasto Elbląg
-powiat elbląski
-powiat braniewski
-powiat lidzbarski
-powiat bartoszycki
-miasto Olsztyn
-powiat olsztyński
-powiat kętrzyński
-powiat mrągowski
-powiat węgorzewski
-powiat giżycki
-powiat gołdapski
-powiat olecki Wizy do Rosji 

   Wymagane dokumenty: 

§         paszport ważny minimum 3 miesiące od daty zakończenia wizy

;§         wniosek wizowy z nagłówkiem „Konsulat FR w Gdańsku (wniosek można otrzymać w Biurze Turystycznym "IZYDA" );

§         1 kolorowe aktualne zdjęcie 3 x 4 cm;

§         kserokopia polisy ubezpieczeniowej;

§         kserokopia poprzedniej wizy (w przypadku wizy wielokrotnej).

 

 Na koszt wizy składa się: §         oplata za voucher / zaproszenie albo za pośrednictwo w przypadku posiadania takich dokumentów;§         oplata wizowa;§         polisa ubezpieczeniowa na kwotę min. 30 tys. €, obejmująca okres ważności wizy.   

 Rodzaje wiz: 

Uwaga! Wiza wielokrotna jest wydawana tylko osobom, które wcześniej już posiadały wizę do Rosji (dlatego w konsulacie trzeba  przedstawić kserokopię poprzedniej wizy).

v      Wiza turystyczna  1-krotna lub 2-krotna do 30 dni jest wydawana na podstawie vouchera. Voucher mogą wystawiać tylko rosyjskie firmy turystyczne oraz hotele, które zarejestrowały się w MSZ FR i otrzymały numer referensu. Biuro Turystyczne "IZYDA" pośredniczy w zamówieniu vouchera. 

v      Wiza  biznesowa (służbowa) 1-krotna,  2-krotna lub wielokrotna na 30, 90, 180 lub 365 dni  jest wydawana na podstawie zaproszenia Departamentu Federalnych Służb Migracyjnych FR (Приглашения Управления Федеральной Миграционной Службы России). Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi). Biuro Turystyczne "IZYDA" pośredniczy w zamówieniu takiego zaproszenia.

   v      Wiza  biznesowa (służbowa) 1-krotna lub 2-krotna do  90 dni  jest wydawana na podstawie zaproszenia od rosyjskiej firmy-partnera. Wymagany jest oryginał zaproszenia na papierze firmowym firmy rosyjskiej zgodny ze wzorem wymaganym przez Konsulat FR w Gdańsku (do wglądu w  Biurze Turystycznym "IZYDA").Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych. 

 v      Wiza prywatna 1-krotna lub  2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od obywatela Rosji, zaproszenie wystawia Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR (Управление Федеральной Миграционной Службы России). Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).

  v      Wiza dla kierowcy 1-krotna do 30 dni,  2-krotna do 90 dni lub wielokrotna do 365 dni  jest wydawana na podstawie następujących dokumentów: zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (np. z ZMPD);ksero umowy o pracy;ksero licencji firmy;ksero poprzedniej wizy «водитель» (w przypadku wizy  wielokrotnej).

Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych. 

v      Wiza tranzytowa 1-krotna lub 2-krotna jest wydawana na podstawie kserokopii wizy docelowej (jeżeli taka wiza jest wymagana) lub kserokopii biletu. Wiza tranzytowa umożliwia tranzyt przez terytorium Rosji w ciągu 10 dni w każdą stronę.Uwaga! Konsulat FR w Gdańsku odmawia wydania wiz tranzytowych  przez obwód Kaliningradzki. Biuro Turystyczne "IZYDA"  proponuje w takich przypadkach wyrobienie wizy turystycznej 1- lub 2-krotnej w cenie specjalnej.

 v      Wiza do obwodu Kaliningradzkiego: od dnia 01.06.2007 jest wydawana zgodnie z wymogami dotyczącymi wizy do Rosji (np. jak do Moskwy).  

 

  Konsulat ma prawo odmówić wydania wizy bez podania  przyczyny i zwrotu kosztów.

 

Rejestracja w Rosji:

 Zgodnie z obowiązującymi w Rosji przepisami, każdy obcokrajowiec podlega obowiązkowi rejestracji.Przy przekroczeniu granicy każdy otrzymuje od rosyjskiego celnika KARTĘ MIGRACYJNĄ, która jest niezbędna  do zakwaterowania w hotelu i dokonania  rejestracji.Rejestracji należy dokonać w ciągu 72 godzin (w ciągu 3 dni roboczych) od momentu  przekroczenia granicy.W przypadku zamieszkania w hotelu, sanatorium, domu wczasowym, pensjonacie, ośrodku dla młodzieży, na kempingu,  lub w bazie turystycznej ta instytucja ma obowiązek dokonać rejestracji. W następujących  przypadkach :-  posiadania wizy biznesowej, jeżeli siedziba firmy, która wystawiła zaproszenie nie znajduje się w  miejscowości pobytu,- posiadania wizy turystycznej,-  zamieszkania u osoby prywatnej,rejestracji  można dokonać na poczcie w całym kraju,  wysyłając listem zawiadomienie do Federalnych Służb Migracyjnych. Do tego  potrzebne są kserokopie pierwszej strony paszportu, wizy i karty migracyjnej. Na poczcie trzeba wypełnić w dwóch egzemplarzach druk migracyjnego powiadomienia, który można kupić na poczcie  lub  pobrać na  www.fmsrf.ru/news.asp?id=51 i złożyć go w okienku u pracownika poczty, zapłacić za usługę, otrzymać pokwitowanie przesyłki i odcinek powiadomienia z pieczątką poczty (data złożenia).Przebywając w kilku miejscowościach na terenie Rosji, rejestrację trzeba zrobić  w każdej z nich.Przed wyjazdem z Rosji koniecznie trzeba oddać na poczcie odcinek powiadomienia migracyjnego. Dane te zostaną przekazywane do ogólnego rejestru celników.Nie zastosowanie się do powyższego przepisu powoduje deportację i karę.

 
następny artykuł »
KONTAKT
INNE
ELBLĄG I OKOLICE
DOKUMENTY
WAŻNE INFORMACJE
Nowości


BIURO TURYSTYCZNE IZYDA 2007